torek, 29. maj 2018

Namig no. 14

Pozdravljeni v novem namigu tedna. Hvala vsem za dobre besede in za branje vseh člankov.

Da najprej začnem z nagradno igro. Vprašanje prejšnjega namiga se je glasilo: koliko ima športni čevelj SCOTT T2 Kinabalu 3.0 padec peta prsti? Pravilni odgovor se glasi 11 mm.

Sedaj pa nagrada. Tistemu, ki je pravilno odgovoril podarjam športne čevlje SCOTT T2 Kinabalu 3.0. In zmagovalec je: Urša Mrzel. Pošlji mi svoje kontaktne podatke na naslov jurko_l@hotmail.com.

V tem namigu bo govora bolj o tehničnih podakih; višinskih grafih.

Poznavanje grafov je zelo zanimiva zadeva. Morda celo zabavna (vsaj za tehnično navdušene športnike). Graf same trase je dobro poznati pri vseh športih, ki so zunaj in potekajo po terenu. To ne velja za nogomet, ker se dogaja zunaj. Skartka, da se osredotočim na današnjo temo. Zakaj bi moral poznati graf trase? Naj se gre za tekmo, trening ali samo sprehod, graf trase nam pove, koliko kilometrov je dolga trasa, približno skupno število vzponov in predvsem, kakšni so ti vzponi. Sam podatek števila kilometrov in skupnega števila vzponov nam ne pove dosti, če pa imamo graf, pa vidimo kakšni klanci nas čakajo.

Vse tekme, ki so objavljene, imajo graf oziroma profil trase. Pa naj si bo to tek, kolesarjenje, turno smučanje, pohodništov itd... Iz samemga grafa lahko razberemo, ali bomo grizli kolena v klanec, morda bo to dolg vzpon, bo sestop strm, bo več vzponov. Pa naj gre za krožno traso, samo vzpon, vzpon in nato spust. Mislim, da je malo več jasnosti o čem je govora.

Recimo, da imamo samo en večji cilj sezone. Če nam je cilj UTMB, je prav, da se pravilno pripravimo (pravi UTMB je 170 km in več kot 10000 višinskih metrov vzpona in še spusta). Če pogledamo spodnji graf, vidimo, da je veliko zaporednih vzponov in spustov. To pomeni, da se moramo tudi tako pripraviti. Kako naj treniramo ni trenutno ta tema.

Profil trase UTMB.


Če pa se malce poigramo s tem grafom in samo spremenimo višinske metre, pa dobimo čisto drugačno sliko. Dolžina je še zmeraj 170 km, vendar postane trasa kar naenkrat ravninska. Ni več strmih vzponov. Če bi tak graf prenesli v dejansko stanje, bi bili vzponi dolgi, naklon pa blag. Po domače povedano in "na uč" izračunano, bi naredili potem takem 1100 višinskih metrov vzpona in nato spusta. Zanemarljivo glede na prejšnjih 10000 m.

Profil z manjšo višinsko razliko.


V bodoče, ko bo pred vami višinski graf trase, se boste lažje orientirali in se pripravili na vse te klance.

Do naslednjič.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hello in this weeks clue. Thanks for all good words and for reading the posts.

So, lets start with a prize winning contest. The question of last clue was: what is the drop of heel to toe drop on SCOTT T2 Kinabalu 3.0 sport shoes? And answer is; 11 mm.

The prize is a pair of sport shoes SCOTT Kinabalu T2 3.0. And lucky winner by draw is; Urša Mrzel. Please send me you contact data od e-mail adress jurko_l@hotmail.com

In this week clue we will be talking about technical data; course profile.

Understanding a course profile in an interesting thing. Maybe even a little bit fun (if you are a technical enthusiast sports fan). Course profile of a particular course is good to known on every sport that takes place outdoor and on a field. That doesn't include soccer. Well, keep focus on today subject. Why should anybody know course profile? If it is a race, training or just a walk, a course profile shows us  how long it is, approximately how many altitude meters is there and what kind of ascent there is. Just a fact, how many kilometers and total amount of altitude meters is on the course is not a relevant fact, but if we have a graph, we know, what kind of ascent awaits us.

All the races, which are published have a course profile or altitude graph. If it is a running, cycling, cross country skiing, hiking etc... From the graph itself we can read if we will be biting our knees, perhaps that will be a long ascent, will be a descent long, will be multiple ascents. If there is a loop, just an ascent or ascent and descent. I think you see the picture.

Tel us presume, that you have just one major goal of the season. It this goal is an UTMB (just for example). (the real UTMB is 170 km and more than 10000 altitude meters ascent and descent) If we take a look at the bottom graph, we can see that there is a course with a series of ascents and descents. That means that, we must take a proper training for that. But maybe in another topic.

UTMB course profile


If we take this graph and make a few adjustments on an altitude meters, we now get totally different picture. The lenght is the same, but a profile is barely hilly. There is not anymore steep ascents. If we take this graph and put it in real life, the ascents would be long and the mild incline. Calculated by hand, a total calculation of altitude meters would be about 1100. Negligible for before a 10000 m.

Course profile with a low altitude meters.So in the future, you can have a better orienteed point when you will be looking a profile course.

Till nex time.

Ni komentarjev:

Objava komentarja